Wczytywanie

Projekty UE

 • Budowa sieci FTTH dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego

  Informujemy, że firma P.P.H.U Koper Jan Rogóźno ul. Osterwy 6 22-600 Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa sieci FTTH dla...
 • Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka

  Informujemy, że firma P.P.H.U Koper Jan Rogóźno ul. Osterwy 6 22-600 Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa sieci FTTH dla...
 • Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka część II

  Informujemy, że firma P.P.H.U Koper Jan Rogóźno ul. Osterwy 6 22-600 Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa sieci FTTH dla...
 • Internet NGA

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, realizuje projekt w ramach Działania II.1, Budowa sieci dostępowej na etapie „ostatniej mili” w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod tytułem: „Internet...
 • Internet NGA na obszarze 029

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, realizuje projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Internet...
 • Internet NGA na obszarze 031

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, realizuje projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Internet...
 • Internet NGA na obszarze 5.06.10.a

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności („KPO”), Komponent C: Transformacja cyfrowa,...
 • Internet NGA na obszarze 5.06.10.b

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności („KPO”), Komponent C: Transformacja cyfrowa,...
 • Internet NGA na obszarze 5.06.17.00

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (FERC), Działanie...
 • Internet NGA na obszarze 5.06.18.00

  Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności („KPO”), Komponent C: Transformacja cyfrowa,...
 • Produkcja energii elektrycznej z OZE w firmie P.P.H.U. Koper Jan

  Informujemy, że firma P.P.H.U Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem: „Produkcja energii elektrycznej z OZE...