Wczytywanie

Internet NGA na obszarze 5.06.18.00

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności („KPO”), Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma C1.1.: Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego internetu, Inwestycja C1.1.1: Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, pod tytułem: „Internet NGA na obszarze 5.06.18.00”.

Projekt polega na wykonaniu sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmie wszystkie punkty adresowe z obszaru realizacji projektu nr 5.06.18.00, społeczność lokalna zakwalifikowanej jako wykluczona cyfrowo tzn. z obszarów białych plam, niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Realizowany projekt w ramach obszaru konkursowego nr 5.06.18.00 obejmuje następujące miejscowości:
BEŁŻEC (gmina: BEŁŻEC); CHODYWAŃCE, GRÓDEK , GRÓDEK-KOLONIA, JARCZÓW-KOLONIA PIERWSZA, KORHYNIE, NEDEŻÓW, PRZEWŁOKA, SOWINIEC, WIERSZCZYCA, WOLA GRÓDECKA, NOWY PRZEORSK (gmina: JARCZÓW); ANTONIÓWKA, DZIERĄŻNIA, KRYNICE, MAJDAN-SIELEC, KOLONIA PARTYZANTÓW, POLANY, ROMANÓWKA, ZABORECZNO, ZWIARTÓW, ZWIARTÓW-KOLONIA (gmina: KRYNICE); DĘBY, GRUSZKA, HREBENNE, BUKOWINKA, HUTA LUBYCKA, PAWLISZCZE, MRZYGŁODY LUBYCKIE, KNIAZIE, KORNIE, LUBYCZA KRÓLEWSKA, ŁAZOWA, RUDKI, MOSTY MAŁE, MYŚLATYN, NOWOSIÓŁKI KARDYNALSKIE, POTOKI, SIEDLISKA, JELINKA, MACHNÓW STARY, TENIATYSKA, WIERZBICA, RUDA LUBYCKA, ŻURAWCE, ŻURAWCE-OSADA, HREBENNE-OSADA (gmina: LUBYCZA KRÓLEWSKA); DOBUŻEK, HOPKIE, HOPKIE-KOLONIA, ŁASZCZÓW, ŁASZCZÓW-KOLONIA, MURATYN, MURATYN-KOLONIA, NABRÓŻ, NABRÓŻ-KOLONIA, PIENIANY, PODHAJCE, PODLODÓW, PUKARZÓW-KOLONIA, RATYCZÓW, STENIATYN, ZIMNO (gmina: ŁASZCZÓW); GRODYSŁAWICE, GRODYSŁAWICE-KOLONIA, KOZIA WOLA, MICHALÓW-KOLONIA, PAWŁÓWKA, RACHANIE, RACHANIE-KOLONIA, SIEMIERZ, WERECHANIE, FALKÓW, KOCIUBA, WOŻUCZYN, ZWIARTÓWEK-KOLONIA (gmina: RACHANIE); HUTA SZUMY, ŁOSINIEC, MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY, CIOTUSZA NOWA, OSEREDEK, PAARY, RÓŻA, RYBNICA, CIOTUSZA STARA, SUSIEC, WÓLKA ŁOSINIECKA (gmina: SUSIEC); KLOCÓWKA, KUNÓWKA, PAŃKÓW, PODHUCIE, TARNAWATKA, TARNAWATKA-TARTAK, TYMIN (gmina: TARNAWATKA); DUTRÓW, FRANUSIN, ŁACHOWCE, MARYSIN, NOWOSIÓŁKI, POSADÓW, POTURZYN, RADKÓW, RADKÓW-KOLONIA, TELATYN, WASYLÓW, ŻULICE (gmina: TELATYN); DĄBROWA TOMASZOWSKA, JEZIERNIA, ŁASZCZÓWKA, ŁASZCZÓWKA-KOLONIA, MAJDAN GÓRNY, PASIEKI, PODHORCE, PRZEORSK, RABINÓWKA, ROGÓŹNO, RUDA WOŁOSKA, RUDA ŻELAZNA, SABAUDIA, TYPIN, ULÓW, TOMASZÓW LUBELSKI (gmina: TOMASZÓW LUBELSKI); CZARTOWCZYK, CZARTOWIEC, CZARTOWIEC-KOLONIA, CZERMNO, KALIWY, KLĄTWY, MARYSIN, NIEDŹWIEDZIA GÓRA, PERESPA, PERESPA-KOLONIA, PODBÓR, PRZEWALE, RUDKA, SOBÓL, TYSZOWCE, WAKIJÓW, WOJCIECHÓWKA, LIPOWIEC (gmina: TYSZOWCE); BUDYNIN, DYNISKA, HUBINEK, OSERDÓW, RZECZYCA, RZEPLIN, TARNOSZYN, ULHÓWEK, WASYLÓW WIELKI (gmina: ULHÓWEK ), położonych w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim.

Wybudowana sieć światłowodowa obejmie zasięgiem sieci wszystkie wymagane podstawowe punkty adresowe z obszaru konkursowego, w których jest 3395 gospodarstwa domowe (GD) oraz 224 przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostaną wykreowane inwestycje własne, mające na celu objąć zasięgiem sieci GD w ilości 77 oraz 2 przedsiębiorstwa.

Wybudowana sieć szerokopasmowa zapewni wymagane parametry przepustowości na poziomie min 300 Mb/s oraz bez jakiejkolwiek ingerencji w wybudowaną infrastrukturę z możliwością jej zwiększenia do prędkości 1 Gb/s lub więcej, wg zapotrzebowania ze strony odbiorców końcowych. Sieć szerokopasmowa NGA – KPO zostanie wybudowana w technologii FTTH. Dostęp gospodarstwom domowym do sieci szerokopasmowej NGA – KPO zostanie zapewniony poprzez wybudowane zakończenia sieci NGA lub pozostawiony zapas infrastruktury światłowodowej dostępnej w pobliżu nieruchomości.

Wybudowana sieć NGA – KPO wyposażona zostanie w 19 węzły aktywne dostępowe zlokalizowane w miejscowościach:
BEŁŻEC (gmina: BEŁŻEC); JARCZÓW (gmina: JARCZÓW); KRZYWYSTOK (gmina: KOMARÓW-OSADA); POLANY (gmina: KRYNICE); LUBYCZA KRÓLEWSKA, MACHNÓW NOWY, HREBENNE (gmina: LUBYCZA KRÓLEWSKA); ŁASZCZÓW (gmina: ŁASZCZÓW); RACHANIE (gmina: RACHANIE); MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY, SUSIEC (gmina: SUSIEC); TELATYN (gmina: TELATYN); ROGÓŹNO-KOLONIA, TOMASZÓW LUBELSKI (2 WĘZŁY), ŁASZCZÓWKA, SABAUDIA (gmina: TOMASZÓW LUBELSKI); TYSZOWCE (gmina: TYSZOWCE); ULHÓWEK (gmina: ULHÓWEK), położonych w powiecie tomaszowskim, zamojskim w województwie lubelskim.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewni dostęp hurtowy, poprzez swoją nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 300 Mb/s.

Dzięki realizacji tego projektu, zostaną zlikwidowane „białe plamy” na obszarze interwencji, co umożliwi gospodarstwom domowym korzystanie z bardzo szybkiego Internetu. Inwestycja osiągnie cel interwencji C1.1.1 KPO, tworząc publiczną sieć światłowodową FTTH o otwartym charakterze, która zapewni dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej oraz będzie wspierać ich dalszy rozwój.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru konkursowego, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci NGA – KPO, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą świadczyć usługi detaliczne na publicznej sieci KPO.

 

Całkowita wartość projektu (bez podatku VAT): 26 439 308,15 PLN
Całkowita wartość projektu (z podatkiem VAT): 32 520 349,02 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia: 20 114 585,00 PLN
Kwota dofinansowania: 16 033 335,42 PLN
Okres realizacji od 05.08.2023 r. do 30.06.2026 r.

Projekt współfinansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności zwanego „KPO”.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE