Wczytywanie

Produkcja energii elektrycznej z OZE w firmie P.P.H.U. Koper Jan

Informujemy, że firma P.P.H.U Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem: „Produkcja energii elektrycznej z OZE w firmie P.P.H.U. Koper Jan”

Projekt realizowany będzie na terenie miejscowości Tomaszów Lubelski, miejscowości położonej w województwie Lubelskim w powiecie tomaszowskim w gminie miejskiej Tomaszów Lubelski.
W ramach projektu zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 49,92 kWp. Montaż instalacji odbędzie się na dachu budynku Beneficjenta projektu, który mieści się przy ul. Lwowskiej 33, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 155 868,92 PLN
Kwota dofinansowania: 82 369,75 PLN
Okres realizacji 01.05.2020r. do 31.03.2021r.

„Lubelskie Smakuj życie!”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,

 

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE