Wczytywanie

Internet NGA na obszarze 5.06.17.00

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (FERC), Działanie FERC.01.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego”, pod tytułem: „Internet NGA na obszarze 5.06.17.00”.

Projekt polega na wykonaniu sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmie wszystkie punkty
adresowe z obszaru realizacji projektu nr 5.06.17.00, społeczność lokalna zakwalifikowanej jako wykluczona cyfrowo tzn. z obszarów białych plam, niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Realizowany projekt w ramach obszaru konkursowego nr 5.06.17.00 obejmuje następujące miejscowości:

DOMINÓW, JACKÓW, JANOWICE, JANÓWEK, JÓZEFÓW, KRĘPIEC, KRZESIMÓW, LUBIENIEC, MEŁGIEW, MINKOWICE, MINKOWICE-KOLONIA, NOWY KRĘPIEC, PIOTRÓWEK PIERWSZY, PODZAMCZE, TRZECIAKÓW, TRZESZKOWICE, ŻURAWNIKI (gmina: MEŁGIEW); BORKOWSZCZYZNA, BRZEZICE, BRZEZICZKI, BYSTRZEJOWICE PIERWSZE, BYSTRZEJOWICE DRUGIE, BYSTRZEJOWICE TRZECIE, EMILIANÓW, GARDZIENICE PIERWSZE, GARDZIENICE DRUGIE, GIEŁCZEW, JADWISIN, JANÓWEK, JÓZEFÓW, KAWĘCZYN, KĘBŁÓW, KLIMUSIN, KOLONIA SIEDLISZCZKI, KOZICE DOLNE, KOZICE DOLNE-KOLONIA, KOZICE GÓRNE, MAJDAN BRZEZICKI, MAJDAN KAWĘCZYŃSKI, MAJDAN KOZIC DOLNYCH, MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, MAJDANEK KOZICKI, MARYSIN, MŁODZIEJÓW, NOWINY, PIASKI, PIASKI GÓRNE, PIASKI WIELKIE, SIEDLISZCZKI, STEFANÓWKA, WIERZCHOWISKA DRUGIE, WIERZCHOWISKA PIERWSZE, WOLA GARDZIENICKA, WOLA PIASECKA, KOLONIA WOLA PIASECKA, ŻEGOTÓW (gmina: PIASKI); BAZAR, CHOINY, CZĘSTOBOROWICE, IZDEBNO, IZDEBNO-KOLONIA, PILASZKOWICE DRUGIE, PILASZKOWICE PIERWSZE, RYBCZEWICE PIERWSZE, RYBCZEWICE DRUGIE, STRYJNO DRUGIE, STRYJNO-KOLONIA, STRYJNO PIERWSZE, WYGNANOWICE, ZYGMUNTÓW (gmina: RYBCZEWICE); ŚWIDNIK (gmina: ŚWIDNIK); BISKUPICE, BONÓW, DOROHUCZA, EWOPOLE, OLEŚNIKI, PEŁCZYN, SIOSTRZYTÓW, STRUŻA, STRUŻA-KOLONIA, TRAWNIKI-KOLONIA (gmina: TRAWNIKI), położonych w powiecie świdnickim w województwie lubelskim.

Wybudowana sieć światłowodowa obejmie zasięgiem sieci wszystkie wymagane podstawowe punkty adresowe z obszaru konkursowego, w których jest 6695 gospodarstwa domowe (GD) oraz 501 przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostaną wykreowane inwestycje własne, mające na celu objąć zasięgiem sieci GD w ilości 75 oraz 2 przedsiębiorstwo.

Wybudowana sieć szerokopasmowa zapewni wymagane parametry przepustowości na poziomie min 300 Mb/s oraz bez jakiejkolwiek ingerencji w wybudowaną infrastrukturę z możliwością jej zwiększenia do prędkości 1 Gb/s lub więcej, wg zapotrzebowania ze strony odbiorców końcowych. Sieć szerokopasmowa NGA – FERC zostanie wybudowana w technologii FTTH. Dostęp gospodarstwom domowym do sieci szerokopasmowej NGA – FERC zostanie zapewniony poprzez wybudowane zakończenia sieci NGA lub pozostawiony zapas infrastruktury światłowodowej dostępnej w pobliżu nieruchomości.

Wybudowana sieć NGA – KPO wyposażona zostanie w 7 węzły aktywne dostępowe zlokalizowane w miejscowościach:

KRZESIMÓW (gmina: MEŁGIEW); GARDZIENICE PIERWSZE, BYSTRZEJOWICE DRUGIE, WIERZCHOWISKA DRUGIE, BRZEZICE (gmina: PIASKI); RYBCZEWICE DRUGIE (gmina: RYBCZEWICE); SIOSTRZYTÓW (gmina: TRAWNIKI), położonych w powiecie świdnickim w województwie lubelskim.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewni dostęp hurtowy, poprzez swoją nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 300 Mb/s.
Dzięki realizacji tego projektu, zostaną zlikwidowane "białe plamy" na obszarze interwencji, co umożliwi gospodarstwom domowym korzystanie z bardzo szybkiego Internetu. Inwestycja osiągnie cel działania FERC.01.01, tworząc publiczną sieć światłowodową FTTH o otwartym charakterze, która zapewni dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej oraz będzie wspierać ich dalszy rozwój.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru konkursowego, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci NGA – FERC, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą świadczyć usługi detaliczne na publicznej sieci FERC.

Całkowita wartość projektu (bez podatku VAT): 26 596 707,81 PLN
Całkowita wartość projektu (z podatkiem VAT): 32 713 950,61 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia: 20 079 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 16 005 369,34 PLN
Okres realizacji od 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.www.europa.eu ->  https://european-union.europa.eu/index_pl
www.mr.gov.pl  -> https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
www.mapadotacji.gov.pl  -> https://mapadotacji.gov.pl/
www.cppc.gov.pl   -> https://www.gov.pl/web/cppc
www.gov.pl/web/cppc/zwiekszenie-dostepu-do-ultra-szybkiego-internetu-szerokopasmowego-1-nabor -> https://www.gov.pl/web/cppc/zwiekszenie-dostepu-do-ultra-szybkiego-internetu-szerokopasmowego-1-nabor
www.mc.gov.pl   -> https://www.gov.pl/web/cyfryzacja
www.funduszeeuropejskie.gov.pl -> https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.gov.pl/web/cppc/fundusze-europejskie-naa-rozwoj-cyfrowy -> https://www.gov.pl/web/cppc/fundusze-europejskie-naa-rozwoj-cyfrowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zwanego „FERC”.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

  1. w części dot. postępu finansowego
    Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
    telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
  2. w części dot. przebiegu realizacji projektu
    Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
    telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,