Wczytywanie

Internet NGA na obszarze 5.06.10.b

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności („KPO”), Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma C1.1.: Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego internetu, Inwestycja C1.1.1: Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, pod tytułem: „Internet NGA na obszarze 5.06.10.b”.

Projekt polega na wykonaniu sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmie wszystkie punkty
adresowe z obszaru realizacji projektu nr 5.06.10.b, społeczność lokalna zakwalifikowanej jako wykluczona cyfrowo tzn. z obszarów białych plam, niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Realizowany projekt w ramach obszaru konkursowego nr 5.06.10.b obejmuje następujące miejscowości:
ADAMÓW, BARKI, BEKIESZA, BIESIADKI, CYCÓW, CYCÓW-KOLONIA DRUGA, GARBATÓWKA, GARBATÓWKA-KOLONIA, GŁĘBOKIE, JANOWICA, KOPINA, LUDWINÓW, MALINÓWKA, MAŁKÓW, NOWY STRĘCZYN, OSTRÓWEK PODYSKI, PODGŁĘBOKIE, SEWERYNÓW, STARY STRĘCZYN, STAWEK, STEFANÓW, SZCZUPAK, ŚWIERSZCZÓW, ŚWIERSZCZÓW-KOLONIA, WÓLKA CYCOWSKA, WÓLKA NADRYBSKA, ZAGÓRZE, ZARÓBKA, ZOSIN (gmina: CYCÓW); ANTONIÓW, ANTONIÓW-KOLONIA, BIAŁKA, BIAŁKA-KOLONIA, CYGANKA, DĄBROWA, GÓRNE, JASZCZÓW, JASZCZÓW-KOLONIA, KAJETANÓWKA, KLARÓW, ŁAŃCUCHÓW, ŁYSOŁAJE, ŁYSOŁAJE-KOLONIA, MARYNIÓW, MILEJÓW, MILEJÓW-OSADA, OSTRÓWEK-KOLONIA, POPŁAWY, STAROŚCICE, WÓLKA BIELECKA, WÓLKA ŁAŃCUCHOWSKA, ZALESIE, ZGNIŁA STRUGA (gmina: MILEJÓW); ALBERTÓW; BOGDANKA; BRZEZINY; CIECHANKI; JASIENIEC; NADRYBIE-DWÓR; NADRYBIE UKAZOWE; NADRYBIE-WIEŚ; OSTRÓWEK; PUCHACZÓW; STARA WIEŚ; SZPICA; TUROWOLA; TUROWOLA-KOLONIA; WESOŁÓWKA; ZAWADÓW (gmina: PUCHACZÓW), położonych w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim.

Wybudowana sieć światłowodowa obejmie zasięgiem sieci wszystkie wymagane podstawowe punkty adresowe z obszaru konkursowego, w których jest 6020 gospodarstwa domowe (GD) oraz 356 przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostaną wykreowane inwestycje własne, mające na celu objąć zasięgiem sieci GD w ilości 56 oraz 1 przedsiębiorstwo.

Wybudowana sieć szerokopasmowa zapewni wymagane parametry przepustowości na poziomie min 300 Mb/s oraz bez jakiejkolwiek ingerencji w wybudowaną infrastrukturę z możliwością jej zwiększenia do prędkości 1 Gb/s lub więcej, wg zapotrzebowania ze strony odbiorców końcowych. Sieć szerokopasmowa NGA – KPO zostanie wybudowana w technologii FTTH. Dostęp gospodarstwom domowym do sieci szerokopasmowej NGA – KPO zostanie zapewniony poprzez wybudowane zakończenia sieci NGA lub pozostawiony zapas infrastruktury światłowodowej dostępnej w pobliżu nieruchomości.

Wybudowana sieć NGA – KPO wyposażona zostanie w 7 węzły aktywne dostępowe zlokalizowane w miejscowościach:
NADRYBIE-DWÓR (gmina: PUCHACZÓW); ŚWIERSZCZÓW; CYCÓW; GŁĘBOKIE; OSTRÓWEK PODYSKI (gmina: CYCÓW); MILEJÓW-OSADA (gmina: MILEJÓW), położonych w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewni dostęp hurtowy, poprzez swoją nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 300 Mb/s.

Dzięki realizacji tego projektu, zostaną zlikwidowane „białe plamy” na obszarze interwencji, co umożliwi gospodarstwom domowym korzystanie z bardzo szybkiego Internetu. Inwestycja osiągnie cel interwencji C1.1.1 KPO, tworząc publiczną sieć światłowodową FTTH o otwartym charakterze, która zapewni dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej oraz będzie wspierać ich dalszy rozwój.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru konkursowego, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci NGA – KPO, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą świadczyć usługi detaliczne na publicznej sieci KPO.

 

Całkowita wartość projektu (bez podatku VAT): 21 828 005,00 PLN
Całkowita wartość projektu (z podatkiem VAT): 26 848 446,15 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia: 17 238 250,00 PLN
Kwota dofinansowania: 13 740 608,82 PLN
Okres realizacji od 05.08.2023 r. do 30.06.2026 r.

www.europa.eu   www.mr.gov.pl   www.mapadotacji.gov.pl   www.cppc.gov.pl   www.cppc.gov.pl/KPO-Inwestycja C 1.1.1   www.mc.gov.pl   www.funduszeeuropejskie.gov.pl   www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Plan odbudowy dla Europy   www.next-generation-eu.europa.eu

Projekt współfinansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności zwanego „KPO”.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE