Wczytywanie

Internet NGA na obszarze 5.06.10.a

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 33 (poczta 22-600 Tomaszów Lubelski), realizuje projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności („KPO”), Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma C1.1.: Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego internetu, Inwestycja C1.1.1: Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, pod tytułem: „Internet NGA na obszarze 5.06.10.a”.

Projekt polega na wykonaniu sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmie wszystkie punkty adresowe z obszaru realizacji projektu nr 5.06.10.a, społeczność lokalna zakwalifikowanej jako wykluczona cyfrowo tzn. z obszarów białych plam, niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Realizowany projekt w ramach obszaru konkursowego nr 5.06.10.a obejmuje następujące miejscowości:
CZARNY LAS, DĄBROWA, DRATÓW, DRATÓW-KOLONIA, GRĄDY, JAGODNO, KANIWOLA, KOBYŁKI, KOCIA GÓRA, KRZCZEŃ, LUDWIN, LUDWIN-KOLONIA, PIASECZNO, ROGÓŹNO, ROZPŁUCIE DRUGIE, ROZPŁUCIE PIERWSZE, STARY RADZIC, UCIEKAJKA, ZEZULIN DRUGI, ZEZULIN NIŻSZY, ZEZULIN PIERWSZY (gmina: LUDWIN); CIECHANKI KRZESIMOWSKIE, CIECHANKI ŁĘCZYŃSKIE, KAROLIN, LEOPOLDÓW, ŁUSZCZÓW-KOLONIA, NOWOGRÓD, PIOTRÓWEK DRUGI, PODZAMCZE, ROSSOSZ, STARA WIEŚ, STARA WIEŚ-STASIN, STARA WIEŚ-KOLONIA, TRĘBACZÓW, WITANIÓW, ZAKRZÓW, ZOFIÓWKA, ŁĘCZNA (gmina: ŁĘCZNA); CHARLĘŻ, JANUSZÓWKA, JAWIDZ, KIJANY, KIJANY KOŚCIELNE, LUDWIKÓW, NOWA WÓLKA, NOWY RADZIC, SPICZYN, STAWEK, STOCZEK, ZAWIEPRZYCE, ZAWIEPRZYCE-KOLONIA, ZIÓŁKÓW, CHARLĘŻ-KOLONIA (gmina: SPICZYN), położonych w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim.

Wybudowana sieć światłowodowa obejmie zasięgiem sieci wszystkie wymagane podstawowe punkty adresowe z obszaru konkursowego, w których jest 4676 gospodarstwa domowe (GD) oraz 465 przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostaną wykreowane inwestycje własne, mające na celu objąć zasięgiem sieci GD w ilości 127, oraz 10 przedsiębiorstwa.

Wybudowana sieć szerokopasmowa zapewni wymagane parametry przepustowości na poziomie min 300 Mb/s oraz bez jakiejkolwiek ingerencji w wybudowaną infrastrukturę z możliwością jej zwiększenia do prędkości 1 Gb/s lub więcej, wg zapotrzebowania ze strony odbiorców końcowych. Sieć szerokopasmowa NGA – KPO zostanie wybudowana w technologii FTTH. Dostęp gospodarstwom domowym do sieci szerokopasmowej NGA – KPO zostanie zapewniony poprzez wybudowane zakończenia sieci NGA lub pozostawiony zapas infrastruktury światłowodowej dostępnej w pobliżu nieruchomości.

Wybudowana sieć NGA – KPO wyposażona zostanie w 6 węzły aktywne dostępowe zlokalizowane w miejscowościach:
ŁĘCZNA, ZOFIÓWKA (gmina: ŁĘCZNA); ROZPŁUCIE PIERWSZE, LUDWIN, ZEZULIN NIŻSZY (gmina: LUDWIN); JAWIDZ (gmina: SPICZYN), położonych w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim.
Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewni dostęp hurtowy, poprzez swoją nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 300 Mb/s.

Dzięki realizacji tego projektu, zostaną zlikwidowane „białe plamy” na obszarze interwencji, co umożliwi gospodarstwom domowym korzystanie z bardzo szybkiego Internetu. Inwestycja osiągnie cel interwencji C1.1.1 KPO, tworząc publiczną sieć światłowodową FTTH o otwartym charakterze, która zapewni dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej oraz będzie wspierać ich dalszy rozwój.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru konkursowego, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci NGA – KPO, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą świadczyć usługi detaliczne na publicznej sieci KPO.

 

Całkowita wartość projektu (bez podatku VAT): 23 851 163,40 PLN
Całkowita wartość projektu (z podatkiem VAT): 29 336 930,98 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia: 15 369 250,00 PLN
Kwota dofinansowania: 12 250 828,98 PLN
Okres realizacji od 05.08.2023 r. do 30.06.2026 r.

Projekt współfinansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności zwanego „KPO”.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE

Logo UE