logo Tom-net - Telewizja Internet Telefon

P.P.H.U. Koper Jan
ul. Lwowska 33
22-600 Tomaszów Lubelski

Tel.:      84 664 16 99
Faks:    84 534 33 71
Kom.:   530 500 031
Email: info@tom-net.pl

Czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00-17:00
Sobota: 9:00-13:00

Jan Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Koper Jan, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 9211148738, REGON: 950365849, dalej jako „Administrator”, informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,

b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych: (i) telefonicznie, pod numerem telefonu: 846641699, (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: rodo@tom-net.pl, (iii) listownie i osobiście pod adresem Administratora danych: P.P.H.U. Koper Jan, ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszów Lubelski;

c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,

e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

f) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a Pana/i dane nie będą przetwarzane automatycznie ani profilowane,

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

i) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.