Internet NGA

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, realizuje projekt w ramach Działania II.1, Budowa sieci dostępowej na etapie „ostatniej mili” w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod tytułem: „Internet NGA”

Projekt realizowany będzie na obszarze wiejskim spójnym terytorialnie w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim na terenie gmin Tomaszów Lubelski i Susiec. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości tj. Kunki, Pasieki, Szarowola, Rabinówka, Zamiany, Łasochy i Ulów, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu.

Całkowita wartość projektu: 3 023 475,30 PLN
Kwota dofinansowania: 1 673 199,93 PLN
Okres realizacji 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,