Internet NGA na obszarze 031

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, realizuje projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Internet NGA na obszarze 031”

Projekt polega na wykonaniu sieci dostępowo – dystrybucyjnej, która swoim zasięgiem obejmie gospodarstwa domowe z obszaru interwencji POPC01_060031 tj. społeczność lokalna zakwalifikowana jako wykluczona cyfrowo tzn. niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Realizowany projekt w ramach obszaru interwencji POPC01_060031 obejmuje następujące miejscowości: Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Grabowica, Kolonia Podrusów, Łuszczacz, Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Od Majdanu, Róża, Zagóra, Zuby, Wieprzów Ordynacki, Dąbrowa Tomaszowska, Kolonia Dolna, Majdan Górny, Majdanek, Pod Lasem, Rogóźno, Sabaudia, Wieprzowe Jezioro, położone na terenie gmin Susiec, Tarnawatka i Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim.

Wybudowana sieć obejmie zasięgiem min. 1291 gospodarstwa domowe z obszaru realizacji projektu, które uzyskają możliwość dostępu do sieci szerokopasmowej NGA – POPC o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Sieć szerokopasmowa NGA – POPC zostanie wybudowana w technologii FTTH. Dostęp gospodarstwom domowym do sieci szerokopasmowej NGA – POPC zostanie zapewniony poprzez wybudowane zakończenia sieci NGA.

Wybudowana sieć NGA – POPC wyposażona zostanie w dwa węzły aktywne dostępowe zlokalizowane w miejscowościach Ciotusza Nowa, Majdan Górny, położonych na terenie gmin Susiec, Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewni dostęp do usług hurtowych tj. zgodnych ze stawianymi wymaganiami dla sieci NGA – POPC m.in. przez jej nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru interwencji, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci NGA – POPC, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 6 923 238,54 PLN
Kwota dofinansowania: 3 508 615,93 PLN
Okres realizacji od 02.01.2017 r. do 02.03.2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,