Internet NGA na obszarze 029

Informujemy, że firma P.P.H.U. Koper Jan, Rogóźno ul. Osterwy 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, realizuje projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Internet NGA na obszarze 029”

Projekt polega na wykonaniu sieci dostępowo – dystrybucyjnej, która swoim zasięgiem obejmie gospodarstwa domowe z obszaru interwencji POPC01_060029 tj. społeczność lokalna zakwalifikowana jako wykluczona cyfrowo tzn. niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Realizowany projekt w ramach obszaru interwencji POPC01_060029 obejmuje następujące miejscowości: Huta Szumy, Łosiniec, Maziły, Nowiny, Oseredek, Paary, Rybnica, Susiec, Wólka Łosiniecka, Zawadki, Kocudza, Kolonia Pasieki, Osada Młyńska, Zagóra, Zagrodniki, Wólka Wielka, Za Wygonem, Bełżec, Brzeziny, Chyże, Kolonia, Jeziernia, położone na terenie gmin Susiec, Bełżec i Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim.

Wybudowana sieć obejmie zasięgiem min. 1524 gospodarstwa domowe z obszaru realizacji projektu, które uzyskają możliwość dostępu do sieci szerokopasmowej NGA – POPC o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Sieć szerokopasmowa NGA – POPC zostanie wybudowana w technologii FTTH. Dostęp gospodarstwom domowym do sieci szerokopasmowej NGA – POPC zostanie zapewniony poprzez wybudowane zakończenia sieci NGA.

Wybudowana sieć NGA – POPC wyposażona zostanie w dwa węzły aktywne dostępowe zlokalizowane w miejscowościach Maziły i Susiec, położonych na terenie gminy Susiec w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewni dostęp do usług hurtowych tj. zgodnych ze stawianymi wymaganiami dla sieci NGA – POPC m.in. przez jej nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru interwencji, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci NGA – POPC, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 6 829 699,43 PLN
Kwota dofinansowania: 3 230 774,82 PLN
Okres realizacji od 02.01.2017 r. do 23.02.2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,