W celu wymiany niezbędnych informacji w zakresie świadczenia usług hurtowych a w szczególności zapewnienia:

 • szybkości i efektywności komunikacji
 • niezawodności
 • bezpieczeństwa i poufności informacji
 • swobodnego i dogodnego dostępu na zasadzie niedyskryminacji
 • dostępu przez obie strony do informacji na temat przebiegu procesów w sposób umożliwiający m.in. określenie czasu trwania tych procesów i ich etapów.
 • Udostępniony zostaje System Komunikacyjny stanowiący funkcyjną skrzynkę email znajdującą się pod adresem: hurt_popc@tom-net.pl

  System Komunikacyjny posiada następujące funkcjonalności:

 • dostęp do aktualnych Informacji Ogólnych
 • terminową obsługę usług, w szczególności w zakresie:
  1. składania i rozpatrywania Zamówień na usługę,
  2. zgłaszania i obsługi reklamacji, awarii, nadzoru, prac planowych dotyczących usług;
 • dostęp do formularzy i wzorów dokumentów, w szczególności zamówień na usługę i zgłoszeń;
 • przesyłanie innych dokumentów i korespondencji w wersji elektronicznej.
 • Komunikacja realizowana jest w oparciu o System Komunikacyjny, z wyłączeniem przypadków, gdy przepisy prawa wymagają formy pisemnej.

  Poniżej publikujemy:

 • Instrukcję obsługi Systemu Komunikacyjnego,
 • Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu Komunikacyjnego.