Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka

Informujemy, że firma P.P.H.U Koper Jan Rogóźno ul. Osterwy 6 22-600 Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka”

Projekt realizowany będzie na terenie Tomaszowa Lubelskiego i Łaszczówki. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do internetu.

Całkowita wartość projektu: 1 517 677,94 PLN
Kwota dofinansowania: 863 719,15 PLN
Okres realizacji 01.04.2013r. do 30.06.2015r.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu
Imię i nazwisko: Rafał Nagaj
telefon: 84 664 16 99, faks: 84 534 33 71, e-mail: projekty@tom-net.pl,